KOMMUNIKATION SOM FUNGERAR

Informera snabbt och få all feedback samlad i strukturerade rapporter

Informera vid kris exempel

Hur gör ni för att snabbt nå ut till alla anställda?

När det blir skarpt läge gäller det att ha en plan för hur man ska kommunicera med anställda och andra berörda.

Att nå ut med information och få snabb respons kan vara direkt avgörande. Det är en stor utmaning i alla organisationer.

Forefront consulting

Forefront använde Infoping i samband med terrorattacken på Drottninggatan, där de har sitt huvudkontor.

Med hjälp av Infoping kunde de snabbt och enkelt ge instruktioner och samtidigt be sina anställda att bekräfta på en svarsknapp att de var OK.

Inom 10 minuter hade 93% av de drygt 260 anställda bekräftat att de var OK och samordnare på huvudkontoret kunde fokusera på att få tag på de kvarvarande 7 procenten. Det är ett bra exempel på hur viktigt det är att vara förberedd och ha en plan för hur man kan hantera informationsprocessen i samband med en krissituation.

Forefront consulting exempel