Högre svarsfrekvens på era kundundersökningar

Kundundersökningar via mejl har en tendens att få låg svarsfrekvens. Med SMS ökar svarsfrekvensen markant. Du får svaren sammanställda i realtid och kan snabbt agera på informationen.

*NPS® och andra typer av undersökningar är viktiga för att kvalitetsäkra sin verksamhet. Det gäller såväl externa som interna undersökningar.

Kundundersökningar

Mobiltelefonen har blivit den viktigaste kommunikationsenheten vi alltid bär med oss. SMS är fortfarande den överlägset snabbaste kanalen för att nå fram med information, samtidigt som den har mycket hög öppnings- och svarsfrekvens.

Med Infoping kan ni skicka standardiserade NPS-undersökningar, eller skapa helt egna enkäter med olika typer av svarsmöjligheter baserat på era behov. Ni väljer svarsalternativ på era frågor från ett befintligt galleri där det finns allt ifrån “Ja/Nej” till “Smileys”, “Betygstjärnor” och “Fritextsvar” etc. Vill ni ha egna svarsalternativ kan ni själva skapa dem beroende på behov för specifika tillfällen.

Meddelanden kan personifieras för att skapa en personlig och nära kommunikation med mottagaren. Med snygga och enkla svarsfunktioner blir det lätt för mottagaren att ge sin feedback

NPS enkät exempel

Undersökningar kan antingen göras manuellt utifrån förutbestämda grupper eller baserat på Excel-listor med mottagarnas uppgifter. Det går även att integrera Infoping med med affärs- och verksamhetssystem, under förutsättning att era system har API’er för integration. Med en integration sätter vi upp regler som gör att undersökningarna kan rulla på helt automatiskt.

Ni väljer hur ofta ni vill få en fullständig rapport, som ett PDF- eller Exceldokument, via mail till angivna mailadresser. Rapporterna kan specifieras per avdelning, säljare/konsult samt sammanställas för hela företaget.

I Infoping blir era undersökningar alltid anpassade till er grafiska profil, med er logga, era färger samt ert avsändarnamn eller angivet mobilnummer.

Om NPS®

*NPS® kallas för “Den ultimata frågan” och är ett standardiserat sätt att mäta kundlojalitet. Svaren delas in i kunder som är “kritiker”, “passivt nöjda” och “ambassadörer”. 

NPS skala