Tjänster och användningsområden

Kundundersökning via sms
Woman holding phone reminder
Sms-påminnelser
Infoping för fastighetsmäklare
Visningsassistent för mäklare
sms enkät
Sms-enkäter
Bemanning
Man med telefon
Sms för viktig information
Restauranger
globe, corona, world
Krishantering

Ett urval av våra kunder